Amaçlar

Derneğin Hedefleri

1. Kadın sağlığı hemşireliğini geliştirmek ve dünya standardına ulaştırmak

2.  Kadın sağlığı hemşireliğine ilişkin eğitim ve araştırma yapmak, sonuçları hizmete yansıtmak

3. Kadın sağlığı hemşiresinin statüsünü geliştirmek ve savunuculuğunu yapmak

4. Kadın sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sorunlarının çözümünde rol almak

5. Kadının toplumsal konumunun geliştirilmesinde rol almak

6. Tüm alanlarla ilgili olarak ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapmak

 

 

Sayfa başına git